Klachtenregeling S.C.A.G / LVNT

Door het lidmaatschap van de LVNT ben ik gebonden aan de gedragscode
voor natuurgeneeskundig therapeuten.
Indien u klachten heeft t.a.v. de behandeling, vraag ik u deze eerst met mij te bespreken.
Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van de LVNT.
Zij brengen u in contact met een klachtenfunctionaris.

Hieronder de link van de klachten regeling van de S.C.A.G / LVNT.

Klachtenregeling