Reiki

Reiki is een eenvoudige techniek voor het overbrengen van helende energetische energie van
een gever naar een ontvanger. Het is een effectieve behandelingsmethode waarin met
handoplegging wordt gewerkt.
Het vermogen om dankzij Reiki heling, pijn vermindering, Qi doorstroming ed tot stand te
brengen verwerft men door een initiatie te ontvangen.
Mijn initiaties heb ik ontvangen via de traditionele Usui - methode.
Een initiatie opent in je lichaam een kanaal waarlangs heilzame energie kan stromen
naar de plaatsen waar er behoefte aan is.

Reiki werkt op verschillende niveaus- lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel-
en is geschikt voor het behandelen van een grote verscheidenheid van klachten.
Daarnaast kan Reiki tot diepgaande veranderingen in iemands leven leiden.

Reiki ook heilzaam voor planten en dieren, zoals b.v. vogels en honden. Ik heb hier
goede ervaringen mee.

Reiki behandelingen kan apart gegeven worden van minstens een half uur of geïntegreerd in
een massagebehandeling. Reiki is drempelverlagend, men kan de kleding aanhouden tijdens de behandeling.

Zie voor de tarieven de volgende pagina: Klik hier!