Vergoedingenlijst 2024 LVNT therapeuten

De natuurgeneeskundige behandelingen  hebben geen invloed op het verplichte eigen risico.

Het verplicht eigen risico geldt namelijk alleen bij vergoedingen vanuit de basisverzekering. 
De natuurgeneeskundige behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Behandelingen worden deels of geheel vergoed vanuit de aanvullende ziektekosten verzekering.

 

Kijk hiervoor uw polisvoorwaarden na.
De registratie van de  LVNT en RBCZ is hierbij belangrijk.

Mocht achteraf blijken dat de behandelingskosten niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed,
dan acht ”Praktijk Nirwana” zich niet aansprakelijk en bent u gehouden de behandelingskosten volledig te voldoen.

LVNT Vergoedingenlijst Therapeuten 2024